Beste sportrelatie,

 

Vanuit het initiatief Samen tegen Eenzaamheid maken wij jou graag attent op twee zaken:

  1. De (digitale) training over Eenzaamheid op 7 april die gegeven wordt door Inge Nix.
  2. Het bestaan van een subsidiemogelijkheid. Als sportclub kun je tot €850 subsidiegeld ontvangen van het NOC*NSF.

 

Hieronder volgt meer informatie.

 

Training over eenzaamheid: meld je nu aan!

Sportakkoord Stichtse Vecht en Samen tegen Eenzaamheid bieden een laagdrempelige (digitale) training aan over eenzaamheid. De training wordt gegeven door Inge Nix: http://www.evennix.nl/. Deelname is kosteloos en bedoeld voor alle geïnteresseerden. Denk daarbij aan het bestuur van een vereniging, maar ook leden zijn welkom.  Meld je aan door te antwoorden op deze mail. Geef daarbij aan: je naam, sportaanbieder, functie/lid en naar welke emailadressen de digitale link gestuurd moet worden.

 

Wij geven deze training in het licht van de Corona-pandemie. Veel mensen ervaren stress en eenzaamheid in wat een uitzichtloze tijd lijkt. De training kan helpen met deze gevoelens te herkennen, een plek te geven en bespreekbaar te maken. Maar is tegelijkertijd ook bedoeld om het onderwerp eenzaamheid op de kaart te zetten. Daarom houden wij als Samen tegen Eenzaamheid graag contact na afloop van de training. De training wordt digitaal gegeven op woensdag 7 april 19:00-21:00.

 

Subsidie

Het NOC*NSF ziet ook dat de sportclubs een rol kunnen spelen in de aanpak tegen eenzaamheid en stelt een ‘stimuleringsbudget’ beschikbaar voor sportclubs. Dit budget bedraagt maximaal €850 euro en is bedoeld om de deelname aan sport te vergroten (inclusie). Het kan dus uitstekend gebruikt worden om meer deelnemers te werven, en hiermee dus ook om eenzaamheid te voorkomen en/of te doorbreken. Het budget kan ook breder worden ingezet. Meer weten over het stimuleringsbudget en hoe je het kunt aanvragen? Lees het hier: https://nocnsf.nl/voel-je-thuis-in-de-sport/als-club-aan-de-slag .

 

Samen tegen Eenzaamheid Stichtse Vecht

Samen tegen Eenzaamheid Stichtse Vecht wil eenzaamheid bespreekbaar maken. Iedereen kan daaraan bijdragen. Juist in de donkere wintermaanden voelen veel mensen zich eenzaam, oud en jong. Wij geloven dat sportclubs kunnen helpen om mensen uit hun isolement te halen. En dat sport mensen een gevoel kan geven waardevol te zijn en erbij te horen. Helaas zijn er nog veel taboes rondom eenzaamheid. In de Week tegen Eenzaamheid in oktober hebben wij acties ondernomen en waren er meer dan 10 initiatieven door ondernemers en betrokken bewoners om dit taboe te doorbreken. Nu zoeken wij de samenwerking op met andere partijen zoals jullie, de sportverenigingen. Vandaar dat wij nu deze email sturen.

 

Hoe verder?

Als je meer wil weten over eenzaamheid en hoe dit te herkennen en aan te pakken bij jouw sportclub kunnen wij je helpen. Of heb je juist een idee dat je met ons wil delen?

Neem dan contact op met ons.

info@samentegeneenzaamheidsv.nl

 

Wij werken graag samen, Samen tegen Eenzaamheid.

 

Een hartelijke groet,

 

Het kernteam ‘Samen tegen Eenzaamheid Stichtse Vecht’
Leonie en Marijke van Welzijn Stichtse Vecht, Angelique van Handjehelpen, Steve van Jeugd-Punt, Miranda van Mrs Unlimited-Ophelie en Veronique van Gemeente Stichtse Vecht.