Wat doen we tegen eenzaamheid

19 februari 2020 was de Startbijeenkomst aanpak eenzaamheid in Boom en Bosch in Breukelen. Daar zijn veel goede ideeën bovengekomen. Daarna zijn we met een kerngroep aan de slag gegaan met alle ideeën en informatie. De bijeenkomst, gesprekken en discussie in de kerngroep hebben geleid tot een mooi plan van aanpak. Dit plan is onderdeel van het 'Uitvoeringsprogramma Nota Positief Gezondheidsbeleid'. De belangrijkste punten werken we de komende tijd verder uit:

 

 • We communiceren alles vanuit de naam: Samen tegen eenzaamheid Stichtse Vecht
 • We werken samen met zo veel mogelijk partners en bedrijven en stimuleren iedereen zelf acties te ondernemen. 
 • We informeren inwoners van Stichtse Vecht over eenzaamheid om het taboe te doorbreken en eenzaamheid bespreekbaar te maken.
 • We zetten een trainings/scholingsaanbod op voor professionals en vrijwilligers en andere geïnteresseerden zoals partners en bedrijven.
 • We onderzoeken op welke manier de hulp voor mensen die eenzaamheid zijn het beste in beeld kunnen brengen. 
 • We onderzoeken welke voorzieningen wenselijk zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontmoetingsplekken en een hulplijn. 
 • We onderzoeken gewenste interventies voor mensen met problematische eenzaamheidsklachten. 

Ook jij kunt iets doen!

Wil je een bijdrage leveren aan Samen tegen eenzaamheid Stichtse Vecht? Stuur dan een mail naar info@samentegeneeenzaamheidsv.nl

 

Voel je je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt?

Jij kunt ook iets doen om zelf onder de mensen te komen of juist om eenzame buren of bekenden te helpen, zoals:

 • Een praatje, wandeling, een kop koffie, samen boodschappen doen
 • Ga aan de slag als vrijwilliger.
 • Op de site van Welzijn Stichtse Vecht staan veel leuke activiteiten
 • Sporten kan een goede manier zijn om contacten te leggen.
 • Soms is er meer nodig, neem dan contact op met je huisarts, Maatschappelijk werk of bijvoorbeeld de kerk bij jou in de buurt.
 • Heb je een luisterend oor nodig? Denk dan ook aan de Luisterlijn. Deze is dag en nacht bereikbaar op: 0900-0767.

 

Ook voor Jongeren is er binnenkort een programma

Vanaf juni 2021 start de samenwerking met Stichting Join Us

Lees hierover meer via deze link >